Overzichtslijsten

Materieel

Dit is een overzichtlijst van alle arbeidsmiddelen en hun locatie in het systeem. Maak uw eigen overzichten met behulp van de uitgebreide selectie en sorteermogelijkheden.

Onderhoud

Hieronder valt iedere periodieke of eenmalige actie die op een arbeidsmiddel moet worden uitgevoerd. Dit kunnen NEN 3140 keuringen zijn, maar ook visuele inspecties, kalibraties, reparaties, APK, enz. U kunt deze acties zelf definiëren.

Metingen

Het resultaat van de onderhouds- acties worden in deze lijst verzameld. Ze kunnen zijn ingelezen vanuit een apparatentester en/of handmatig zijn ingevoerd. De laatst uitgevoerde actie bepaald de keuringsstatus van het arbeids-middel.

Relaties

Deze lijst bevat o.a. alle adres-gegevens van de medewerkers, opdrachtgevers, locaties, leveranciers, keurmeesters, projectleiders, enz, enz.

Uitleen

Met de optionele uitleenmodule kunnen arbeidsmiddelen via projecten worden uitgeleend, gemonitord en worden doorbelast. Ook bulkmaterialen als b.v. rijplaten, steigermateriaal en werkkleding kunnen via deze module worden uitgegeven en weer worden ingenomen

Projecten

Materieel kan op projecten worden geplaatst zodat dit per project kan worden bijgehouden en doorbelast. Ook kunnen zogenaamde ‘parkeer’ projecten worden aangemaakt waarop materieel tijdelijk materieel kan worden geplaatst. Denk b.v. aan een project ‘reparatie’ waarop materieel dat gerepareerd moet worden kan worden verzameld.

Documenten

Tooltracker bevat ook een volwaardige documenten server. Hierin kunnen allerhande bestanden worden opgeslagen. Denk aan handleidingen, afbeeldingen, facturen, rapporten, enz, enz.
Ieder document kan daarbij aan meerdere arebeidsmiddelen worden gekoppeld.

Materieelgroepen

Door materieelgroepen te definiëren kunnen automatisch standaard onderhoudsacties, keuringen inspecties kalibraties enz. aan nieuw in te voeren materieel worden toegekend. Dit vereenvoudigt de invoer van materieel enorm en geeft een beter overzicht van beschikbare middelen.

Projectplanning

Plan taken binnen een project in en volg zo de voortgang ervan. Taken kunnen afhankelijk van elkaar zijn en bijvoorbeeld pas gestart worden wanneer de voorbereidende taken zijn afgerond.
Hou het overzicht via een Gantt-schema.

Dashboard

Met het dashboard is er snel inzicht in de keuringsstatus van het materieel voor een groep, afdeling, medewerker of locatie.

Planning keurmeesters

Plan de werkzaamheden op locatie in van uw keurmeesters. Hou zo overzicht wie waar wanneer bezig is. Ook geschikt voor zaken als vakanties of bijhouden van ziektedagen. 

Uitgifte

In de optionele uitleen module kunnen arbeidsmiddelen en bulkmateriaal worden uitgegeven op projecten en op naam van medewerkers. Uitgiftelijsten kunnen worden afgedrukt en afgetekend. Aftekening kan ook via de iPad gedaan worden.

Terugname

De uitleenmodule bevat ook een scherm voor het terugnemen (innemen) van eerder uitgeleend materieel. Ook hier kunnen lijsten van worden afgedrukt welke kunnen worden afgetekend door de medewerkers die het matererieel terugbrengen. Dit kan ook via de iPad.

Doorbelastbare dagen

Bepaal de doorbelastbare dagen via dit scherm. Gekozen kan worden om alleen de weekdagen door te belasten of ook de week-ends. De taakplanning bij projecten houdt rekening met de hier aangegeven doorbelastbare dagen.