projectplanning

Projectplanning

Plan taken binnen een project in en volg zo de voortgang ervan. Taken kunnen afhankelijk van elkaar zijn en bijvoorbeeld pas gestart worden wanneer de voorbereidende taken zijn afgerond.
Hou het overzicht via een Gantt-schema. 

dashboard

Dashboard

Met het dashboard is er snel inzicht in de keuringsstatus van het materieel voor een groep, afdeling, medewerker of locatie.

keurplanning

Planning keurmeesters

Plan de werkzaamheden op locatie in van uw keurmeesters. Hou zo overzicht wie waar wanneer bezig is. Ook geschikt voor zaken als vakanties of bijhouden van ziektedagen.

uitgifte

Uitgifte

In de optionele uitleen module kunnen arbeidsmiddelen en bulkmateriaal worden uitgegeven op projecten en op naam van medewerkers. Uitgiftelijsten kunnen worden afgedrukt en afgetekend. Aftekening kan ook via de iPad gedaan worden.

terugname

Terugname

De uitleenmodule bevat ook een scherm voor het terugnemen (innemen) van eerder uitgeleend materieel. Ook hier kunnen lijsten van worden afgedrukt welke kunnen worden afgetekend door de medewerkers die het matererieel terugbrengen. Dit kan ook via de iPad.

dagen

Doorbelastbare dagen

Bepaal de doorbelastbare dagen via dit scherm. Gekozen kan worden om alleen de weekdagen door te belasten of ook de week-ends. De taakplanning bij projecten houdt rekening met de hier aangegeven doorbelastbare dagen.